pealkiri
Protokollide TCP/IP emulatsioon laborivarustuse ITS-101A abil
Emulation of the TCP/IP protocols using ITS-101A laboratory equipment
Эмуляция протоколов TCP/IP с помощью лабораторного оборудования ITS-101A
autor
Geraskina, Natalja
märksõnad
protokollide TCP/IP emulatsioon
laborivarustus ITS-101A
XClient
MDDL skriptimiskeel
TCP/IP protocol emulation
laboratory eguipment ITS-101A
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal. Lisainfo saamiseks pöörduge vastava allüksuse poole.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information