pealkiri
Spooni paksuse ja pinnakareduse mõju erinevate liimidega valmistatud liimühenduse tugevusele.
Effect of veneer thickness and surface roughness on shear bond strength with different adhesives
autor
Hasan, Md Mishkat
märksõnad
nihkekatse
spooni pinnakaredus
puiduliimid
adhesive bond strength
lap shear test
veneers thickness
veneer surface roughness
wood adhesives
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2023