pealkiri
Tallinna elanike teadlikkus auto lühirendist ning valmisolek selle teenuse kasutamiseks
The awareness and readiness of the use of short term car rental amongst the Tallinn citizens
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information