pealkiri
Lämmastik-sinepigaaside laguproduktide määramine veeproovides SPE ja CE-UV meetoditega
Determination of nitrogen mustards degrdation products in water samples using SPE and CE-UV methods
autor
Valgenberg, Gerle
märksõnad
tahkefaasiekstraktsioon
lämmastik-sinepigaas
solid pahase extraction
nitrogen mustard
chemical warfare
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information