pealkiri
Asendatud poolkukurbit[6]uriilide isomeeride moodustumise modelleerimine
Modelling of the Formation of Isomers of Substituted Hemicucurbit[6]urils
autor
Narva, Triin
märksõnad
pööratud tsükloheksanopoolkukurbit[6]uriil
kloriidioon
arvutuskeemiline modelleerimine
inverted cyclohexanohemicucurbit[6]uril
chloride ion
computational modelling
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information