pealkiri
Tahkel kütusel töötav mobiilse konteinerkatlamaja projekt
Põhimõtteline otsus, soojussõlme arvutused
Project of a mobile container-fit boiling room working on solid fuel
Principle solution, calculation of a heating unit
Проект мобильной контейнерной котельной на твердом топливе
Принципиальное решение, расчет теплового узла
autor
Zahharov, Aleksei
märksõnad
konteinerkatlamaja
soojussõlme arvutused
mobile container-fit boiling room
calculation of a heating unit
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access