pealkiri
Resortsinooli ja alküülresortsinoolide baasil formaldehüüdivaba vaikude sünteesi võimaluse uurimine
Investigation of formaldehyde-free resins synthesis possibility on the basis of resorcinol and alkylresorcinols
Исследование возможности синтеза бесформальдегидных смол на основе резорцина и алкилрезорцинов
autor
Jašitševa, Tamara
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information