pealkiri
Alajaamade ja õhuliinide kasuliku eluea määramise metoodika
Methods for defining the operational lifetime of substations and overhead lines
märksõnad
riskidel ja tehnilisel seisukorral põhinev metoodika
operational lifetime
risk based condition management
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel