pealkiri
Praktikumid õppeaines Elektrijaamad
Practical sessions on the subject of Power plants
märksõnad
gaasiturbiinelektrijaam
generaatori kaitse
sisepõlemismootoriga generaator
gas turbine power plant
power plant equipment
solar power station
volt-ampere characteristic
generator protection
internal combustion generator
kaitsmiskuupäev
keel