pealkiri
Dokumendihalduse kvaliteedi parendamine ISO 9001 abil ja selle rakendamise kulude analüüs KT SHIP LTD näitel
Improving document management with ISO 9001 and implementation costs analysis on the example of KT SHIP LTD
autor
Litinskaya, Svetlana
märksõnad
ISO 9000 standard
ISO kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO sertifitseerimine eelised
alternatiivkulu
ISO 9000 standards
quality management systems
ISO certification
ISO certification benefits
opportunity cost
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel