pealkiri
Java rakenduste ühiktestimise alternatiivraamistike empiiriline analüüs ja võrdlus AHP meetodil
Empirical analysis and comparison of alternative Java unit testing frameworks using AHP method
autor
Tambre, Kris
kaitsmiskuupäev
keel