pealkiri
Tänavate hindamine Complete Streets põhimõtetel. Uurimustöö Tartu linnas Vabaduse puiestee, Turu tänava ja Kalda tee näitel
Evaluation of the Effectiveness of Streets Based on Complete Streets Concept. Case Studies of Vabaduse, Turu, and Kalda Streets in Tartu
autor
Fomina, Olja
märksõnad
terviklik tänavaruum
ohutud tänavad
alternatiivsed liikumisviisid
linnatänavad
inimsõbralik tänavaruum
tänavaruum kõigile
Tartu tänavad
tänavate hindamine
complete streets
safe streets
urban streets
lively streets
streetscapes
Tartu streets
street evaluation
kaitsmiskuupäev
keel