pealkiri
Ekspordivõimekuse tõstmine protsesside parendamise kaudu OÜ Sandla Puit näitel
Increasing export capacity through process improvment on the example of Sandla Puit Llc.
autor
Turja, Merili
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit