pealkiri
Temperatuurimuutused kaablimuhvide ja isolatsiooni eri kihtides
Temperature Changes in Different Layers of Cable Joints and Insulation
autor
Nopri, Siim-Ilmar
märksõnad
koormuse varieerumine
temperatuurigradient
kaablimuhv
kaabli isolatsioon
isolatsiooni vananemine
load fluctuation
temperature gradient
cable joint
insulation aging
insulation degradation
juhendaja
Hyvönen, Petri
kaitsmiskuupäev
keel