title
Temperatuurimuutused kaablimuhvide ja isolatsiooni eri kihtides
Temperature Changes in Different Layers of Cable Joints and Insulation
author
Nopri, Siim-Ilmar
keywords
jõukaablid
koormuse varieerumine
temperatuurigradient
kaablimuhv
kaabli isolatsioon
isolatsiooni vananemine
load fluctuation
temperature gradient
cable joint
insulation aging
insulation degradation
supervisor
Hyvönen, Petri
defence date
language