pealkiri
PD-L1 kui uudse biomarkeri valideerimine kliinilises patoloogialaboris ning PD-L1 ekspressiooni sõltuvuse analüüs muudest kliinilistest ja patoloogilistest näitajatest Eesti kopsuvähi patsientidel
Validation of PD-L1 as a novel biomarker in a clinical setting and analysis of PD-L1 expression in relation to other clinicopathological features of Estonian lung cancer patients
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal