pealkiri
Tehnoloogiasiirde grupierandi määrus ja liikumine rangema, innovatsioonisõbralikuma korra poole
The New Technology Transfer Block ExemptionRegulation and the steps towards a stricter, innovation friendlier regime
autor
Kuusisto, Teresia Iines
märksõnad
Artikkel 101 Euroopa Liidu toimimise leping
Article 101 TFEU
block exemption regulation
licensing agreements
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.