pealkiri
Mootoriõlides kloriidide sisalduse määramise metoodika väljatöötamine potentsiomeetrilise sadestustiitrimise meetodil
Development of a technique for determining of chlorides content in motor oils by precipitation potentiometric titration method
Разработка методики определения содержания хлоридов в моторных маслах методом осадительного потенциометрического титрования
märksõnad
määrdeained
õlianalüüs
titreerimine
väljatöötamine metoodika
engine oil
lubricants
oil analysis
chloride
titration
development of a technique
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information