pealkiri
Konkurentsi keelustavad klausid M&A tehingutes: Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu Artiklit 101 rikkumine? Non-Compete Clause in M&A Transactions: An Infringement of the Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union?
autor
Widing, Sina Helena
märksõnad
konkurentsi keelustav klausel
turujagamise kokkulepped
täinedavate piirangute kontseptsioon
eelnev isehindamine
ELTL Artikkel 101
mergers and acquisitions transactions
non-compete clause
market-sharing agreement
the concept of ancillarity
Article 101 of TFEU
ülevõtmistehingud
kaitsmiskuupäev
keel