pealkiri
Energiapoliitika mõju Eesti riigi konkurentsivõimele ning kaalutletud abinõud selle parandamiseks
The Influence of Energy Policy on Estonian Competitiveness and Deliberate Means for Improvement
juhendaja
Mere, Tarmo
kaitsmiskuupäev
keel