pealkiri
Lastekaitse süsteem Soomes: lapse õigus olla ärakuulatud teda puudutavates kohtu- ja haldusmenetlustes
The Child Welfare System in Finland: The Right of a Child to Be Heard in Judicial and Administrative Proceedings Affecting the Child
autor
Lamberg, Jenna
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.