pealkiri
Rahvusvaheline finantsaruandluse standard IFRS 17 - muudatused kindlustuslepingute arvestuses
International financial reporting standard IFRS 17 - changes in accounting for insurance contracts
märksõnad
kindlustuslepingud
insurance contracts
measuring insurance contracts
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel