pealkiri
[1,2]- ja [2,3]-ümberasetusreaktsioonide lähteainete süntees
Synthesis of starting compounds of [1,2]- and [2,3]-rearrangement reactions
autor
Ludvig, Mari-Liis
märksõnad
ümberasetusreaktsioon
N-allüüloksidoolid
malonaadi derivaadid
glütsiiniestri derivaadid
rearrangement reaction
N-allyl oxindoles
malonyl derivatives
glycine ester derivatives
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information