pealkiri
Tööhõive seos haridustaseme ja võõrkeeleoskusega Euroopa riikide näitel
Employment and its relationship with educational attainment and foreign language skills in European countries
autor
Lõhmussaar, Brita
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel