pealkiri
Toote väärtus noorte teadvuses Eesti õpilaste vanuses 16–18 näitel
The Value of a Product from the Youth Perspective (based on the Example Estionian Students aged 16–18)
autor
Köst, Kadi
märksõnad
funktsionaalne väärtus
emotsionaalne väärtus
ratsionaalne otsustamine
emotsionaalne otsustamine
toote väärtus
functional value
emotional value
rational decision-making
emotional decision-making
product value
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel