pealkiri
Elektrituru regulatsioonide analüüs ning Eestis asuvate paindlikkus ressursside mahu teoreetiline uuring
Analysis of electricity market regulations and theoretical study of the flexibility resources in Estonia
märksõnad
puhta energia pakett
sõltumatu agregaator
elektrituruseadus
paindlikkuse kvalifitseerimine
koordineerimismoodul
clean energy package
independent aggregator
electricity market law
flexibility qualification
coordination module
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel