pealkiri
Altmani Z-skoori mudeli rakendatavus Euroopa riikide näitel
The applicability of Altman Z-score model - comparison across European countries
autor
Arupula, Shanker Kunal Babu
märksõnad
mitme diskrimineerija analüüs
mitme muutujaga
ühe muutujaga
Multiple Discriminant Analysis
Z-Score
bankruptcy models
multivariate
univariate
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel