pealkiri
ID-tarkvara DigiDoc4 beetaversiooni lõppkasutajaga testimine, tulemuste analüüs ja kasutajaliidese parandamise ettepanekud
Testing the ID-software DigiDoc4 Beta Version with the End User, Analysis of the Results and Suggestions for Improving the User Interface
autor
Saarniit, Sandra
kaitsmiskuupäev
keel