pealkiri
Riigihangete seaduse § 39 lg 4 tõlgendamise problemaatika ja võimalikud lahendused uute riigihanke direktiivide valguses
Difficulties of interpreting Public Procurement Act § 39 p 4 and possible solutions in light of new directives
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.