pealkiri
Isoleeritud paisuga bipolaartransistori (IGBT) ja selle juhtahela testriprototüüp.Insulated-gate bipolar transistor (IGBT) and its driver board tester prototype
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit