pealkiri
Ohtlike ainete säästlik maanteevedu Eskaro AS näitel
Safe road transport of dangerous goods by example Eskaro LTD
autor
Kirjušetškina, Marija
märksõnad
veonduslogistika
säästlik maanteetransport
transportational logistics
sustainable road transport
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Piiratud ligipääs
Limited access