pealkiri
Külmutuskonteinerite veo parandamise võimalused tehnoloogilise lahenduse kaudu
Possibilities to improve shipping of refrigerated containers through technological solution
autor
Mund, Ksenia
märksõnad
konteinerite kaugseire
kiiresti riknevad kaubad
külmutuskonteinerid
RCM
remote container management
refrigerated containers
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel