pealkiri
Kõrgharidusega tööjõu sissevoolu suurendamise poliitikameetmed Eestis ja mõnedes EL-i liikmesriikides
Policy Measures to Increase the Inflow of Highly-Qualified Labour Force in Estonia and other EU Countries
autor
Leiman, Merlyn
märksõnad
kõrgelt kvalifitseeritud võõrtööjõud
tööjõuränne
rände reguleerimine
immigrandid
välismaised otseinvesteeringud
highly-qualified labour force
labour migration
regulation of migration
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel