pealkiri
Development and Implementation of the Key Performance Indicator Selection Model for SMEs
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võtmenäitajate valimimudeli arendus ja juurutus
autor
Kaganski, Sergei
märksõnad
SMARTER criteria
Enterprise analysis model significance index
consistency test
outliers detection methods
tootlikuse mõõdikud
SMARTER kriteeriumid
ettevõtte analüüsi mudel
olulisuse indeks
järjepidevuse test
väljundite avastamise meetodid
väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted
kirjeldus
Doctoral thesis 19/2018
Doktoritöö 19/2018
väljaandja
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949832453 (publication)
ISBN 9789949832460 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
keel