pealkiri
Raamatupidamise aastaaruande koostamisele esitatavad nõuded ja aruandluskohustus Venemaal (võrdlus Eestiga)
Annual Accounting Report Requirements and Submission Obligations in Russia (Comparing with Estonia)
autor
Kiski, Anna
kaitsmiskuupäev
keel