pealkiri
Orgaaniline Rankine'i ringprotsessil põhinevate koostootmisseadmete rakendamine kaugküttevõrkudes
Implementation of Organic Rankine Cycle Cogeneration Plants in District Heating Areas
autor
Reidolf, Peep
märksõnad
orgaaniline Rankin'i ringprotsess
majanduslik tasuvuse hindamine
organic rankine cycle
economic assesment
sensitivite analysis
kaitsmiskuupäev
keel