pealkiri
Tekstiilijäätmete mehaanilise ja keemilise ümbertöötlemise võimalused, ümbertöödeldud materjalide omadused ja sobivus uuteks rakendusteks Eesti kaitseväelase individuaalvarustuse näitel
Possibilities for mechanical and chemical recycling of textile waste, properties of recycled materials and suitability for new applications on the example of individual equipment of the Defence Forces of Estonia
autor
Lelumees, Tiina
märksõnad
kaitseväelase individuaalvarustus
recycling of textile waste
individual equipment of military serviceman
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel