pealkiri
Euroopa Liidu Kohus ja Riigikohus konstitutsioonilise pluralismi valguses
European Court of Justice and the Supreme Court of Estonia in the light of constitutional pluralism
märksõnad
konstitutsiooniline pluralism
constitutional pluralism
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.