pealkiri
Täitemenetluse ja pankrotimenetluse juhtpõhimõtete võrdlus ning sundmenetluste ühtlustamise võimalused
Comparison of the guiding principles of enforcement procedures and bankruptcy procedures and the options for compulsory procedures
autor
Lantin, Priit
kaitsmiskuupäev
keel