pealkiri
Töötajate töömotivatsiooni ja töörahulolu mõjutavad tegurid AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osakonnaassistentide näitel
Factors which influence work motivation and job satisfaction of department assistent employees based on the example of West-Tallinn Central Hospital INC
autor
Ilves-Juurma, Margit
märksõnad
töö nõudmiste- töö ressursside mudel
AS Lääne- Tallinna Keskhaigla
osakonna assistent
Job Demands-Resources model,West-Tallinn Central Hospital INC
department assistant
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel