pealkiri
Era- ja avaliku sektori roll intellektuaalomandi õiguste jõustamisel kaubamärgi õiguste näitel Eestis 2006-2014
The Role of Public and Private Sector in Intellectual Property Rights Enforcement on the Example of Trademark Rights in Estonia from 2006-2014
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel