pealkiri
Potentsiaalsete klientide segmenteerimine Soome üliõpilaste näitel
Potential customer segmentation
Case study of Finnish university students
märksõnad
klientide segmenteerimine
Soome üliõpilased
travelling by ferry
Finnish students
kaitsmiskuupäev
keel