pealkiri
Eelanalüüs maakohtute tsiviilasjade menetluste haldamiseks ja juhtimiseks kohtute infosüsteemis
Pre-analysis for Administration and Management of County Courts Civil Court Cases in Courts Information System
märksõnad
digitaalne kohtumenetlus
menetluste haldamine ja juhtimine
disainmõtlemise protsess
kõrge vs madala detailsusastmega prototüüp
kasutajaliidese ja kasutajakogemuse disan
digital court procedure
administration and management of court cases
courts information system
high-fidelity vs low-fidelity prototyping
UI/UX design
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž