pealkiri
Põlevkivienergeetika uute tehnoloogiate mõju tuhkade sideainelistele omadustele
Effect of new technologies in oil shale energetics on the binding properties of ashes
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal