pealkiri
Soojuselektrijaamade suitsugaasides lämmastikoksiidide heitkoguste vähendamine põlevkivi kaheastmelise põletamise rakendamise kaudu
Reduction of nitrogen oxides emissions in the flue gases of Thermal Power Station by introducing of oil shale two-stage combustion technology
Снижение выбросов оксидов азота в дымовых газах тепловых электростанций путем внедрения технологии двухступенчатого сжигания сланца
autor
Togidnõi, Stanislav
märksõnad
kaheastmelise põletamise süsteem
system of two-phase burning
oil shale burning
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information