pealkiri
Tänapäevase bilansi tõlgendusest (Saksa koolkonna bilansiteooriate näitel)
About Interpretation of Modern Balance Sheet (On the Basis of German Accounting Theories)
О трактовке современного баланса (на примере немецкой школы бухгалтерского учета)
autor
Komendantova, Jelena
märksõnad
staatiline bilanss
dünaamiline bilanss
orgaaniline bilanss
bilansi tõlgendus
nüüdisaegne arvestus
mõtteareng arvestuses
static accounting theory
dynamic accounting theory
organic accounting theory
interpretation of balance sheet
modern accounting
development of accounting thought
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel