pealkiri
Sihtfinantseeringu kajastamine ja kasutamise efektiivsuse hindamine Eesti loomemajandusega tegelevate mittetulundusühingute näitel
Accounting and Assessment of Efficient Management of Government Grants in Estonian Creative Industry on Example of Non-profit Organisations
autor
Mikhaylova, Varvara
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel