pealkiri
Mõistliku ravimikasutuse kampaania mõju hindamine südameravimite näitel
The Estimation of Reasonable Use of Pharmaceuticals Social Campaign of Cardiovascular Medicines
autor
Ristimäe, Raili
märksõnad
geneeriline ravim
omaosalus,
brand-name medicine
patient own funding
generic medicine
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel