pealkiri
Kinnipeetavate informatsioonivabaduse riive ulatus seoses interneti kasutamise võimalustega Eesti vanglates
Extent of infringement of prisoners´ freedom of information regarding internet access capabilities in Estonian prisons
autor
Blaubrük, Eili
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel