pealkiri
Erinevate pinnatöötluste mõju heteroülemineku omadustele Cu2ZnSnS4/CdS päikesepatareides
The influence of different surface treatments on hetero junction properties in Cu2ZnSnS4/CdS solar sells
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information